Adres szkoły:

ul. Malborska 98, 30-624 Kraków

Godziny pracy sekretariatu:
 
poniedziałek – czwartek od 7.00 do 17.00 – przyjmowanie interesantów,
piątek dzień wewnętrzny.
 

telefon kom.: 604 45 46 47

e-mail: sekretariat@szkolaprzymalborskiej.pl

Sprawy związane z różnymi płatnościami (opłaty za zajęcia dodatkowe, obiady itd.):

e-mail: rozliczenia@szkolaprzymalborskiej.pl

Kontakt z władzami Stowarzyszenia:

e-mail: zarzad-stowarzyszenia@szkolaprzymalborskiej.pl

Konto Stowarzyszenia: 46 2490 0005 0000 4500 2748 1008

prezes Stowarzyszenia – Szkoła przy Malborskiej:

Marek Żylewski

tel. kom.: 601 53 03 26

e-mail: marek.zylewski@szkolaprzymalborskiej.pl