Stowarzyszenie – Szkoła przy Malborskiej powstało z inicjatywy osób, chcących by w budynku o ponad stuletniej historii ponownie działała Szkoła Podstawowa.

  Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. Właśnie dlatego nauka w szkole nie wymaga czesnego ani innych opłat. Środki na funkcjonowanie szkoły pochodzą z subwencji oświatowej oraz dobrowolnych darowizn osób i przedsiębiorstw.

  Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, którą tworzą członkowie – rodzice i przyjaciele szkoły. Ta formuła sprawia, że rodzice mogą współdecydować o tym jak szkoła funkcjonuje, jakie zajęcia pozalekcyjne organizuje dla uczniów szkoły.

  Fakt, że szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie daje też wiele możliwości pozyskiwania środków, w tym pochodzących z Unii Europejskiej oraz grantów dedykowanych wyłącznie organizacjom pozarządowym. Właśnie dlatego nasza szkoła może ubiegać się o dodatkowe środki poprawiająca naukę swoich uczniów ze źródeł niedostępnych szkołom „zwykłym” prowadzonym przez Miasto.

  Najważniejsze decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia i Szkoły podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Codzienną działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  • Marek Żylewski – Prezes
  • Sylwia Pilch – Wiceprezes
  • Ryszard Karcz – Członek Zarządu 

Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie :

  • Mirosław Pieróg – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Ewa Czudek – Grzyb – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Marzena Rożek – Członek Komisji Rewizyjnej

Bezpośredni kontakt z władzami Stowarzyszenia:
zarzad-stowarzyszenia@szkolaprzymalborskiej.pl

Statut Stowarzyszenia